Newsletter
Language
Language:
 
News
Archival Issues
Volume 19, 2017
Volume 18, 2016
Volume 17, 2015
Volume 16, 2014
Volume 15, 2013
Volume 14, 2012
Volume 13, 2011
Volume 12, 2010
Volume 11, 2009
Volume 10, 2008
Volume 9, 2007
Volume 8, 2006
Volume 7, 2005
Volume 6, 2004
Volume 5, 2003
Volume 4, 2002
Volume 3, 2001
Volume 2, 2000
Volume 1, 1999
Search
 » 
Journal Abstract
 
Farmakoterapia ostrego bólu krzyża
Jarosław Woroń, Jerzy Wordliczek
Ortop Traumatol Rehabil 2014; 16(1):99-103
ICID: 1097494
Article type: Other
IC™ Value: 1.50
Abstract provided by Publisher
 
Ból krzyża to ból odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa zlokalizowany pomiędzy 12 żebrem a dolnymi fałdami pośladkowymi, któremu towarzyszyć może ból kończyn dolnych. Ból krzyża nie jest odrębną jednostką chorobową, lecz zespołem objawów.

Z uwagi na złożony patomechanizm powstawania bólu, w jego leczeniu stosowane są zarówno analgetyki nieopioidowe, a wśród nich paracetamol, jak i niesteroidowe leki przeciwzapalne, a także opioidy, gabapenty-na, pregabalina oraz leki miorelaksujące i flupirtyna. W pracy omówiono praktyczne aspekty farmakologicznego leczenia ostrego bólu krzyża, z którym w praktyce spotyka się każdy lekarz.

ICID 1097494

DOI 10.5604/15093492.1097494
PMID 1097494|24728799 - click here to show this article in PubMed
 
FULL TEXT 73 KB


Related articles
Related articlesin PubMed database
  • in PubMed database [ related records]


  •  

    Copyright © Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  2017
    Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.