Newsletter
Language
Language:
 
News
Archival Issues
Volume 19, 2017
Volume 18, 2016
Volume 17, 2015
Volume 16, 2014
Volume 15, 2013
Volume 14, 2012
Volume 13, 2011
Volume 12, 2010
Volume 11, 2009
Volume 10, 2008
Volume 9, 2007
Volume 8, 2006
Volume 7, 2005
Volume 6, 2004
Volume 5, 2003
Volume 4, 2002
Volume 3, 2001
Volume 2, 2000
Volume 1, 1999
Search
 » 
Journal Abstract
 
Analysis of Problems in the Daily Functioning of Patients after Hip Arthroplasty
Beata Kunikowska, Ireneusz Pieszyński, Tomasz Olędzki, Katarzyna Dudek, Jolanta Kujawa
Ortop Traumatol Rehabil 2014; 16(2):139-151
ICID: 1105223
Article type: Original article
IC™ Value: 3.00
Abstract provided by Publisher
 
Wstęp. Znajomość stanu funkcjonalnego pacjentów po endoprotezoplastyce pozwala na właściwy dobór treści edukacyjnych umożliwiających kontynuację usprawniania we własnym zakresie i poprawę jakości życia osób z endoprotezą stawu biodrowego.

Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 60 pacjentów (41 mężczyzn i 19 kobiet) po endoprotezoplastyce, hospitalizowanych w oddziałach rehabilitacji medycznej łódzkich szpitali. Średnia wieku badanych wynosiła 65,0±11,2 lat (kobiet: 65,4±11,5 lat, mężczyzn: 63,9±10,8 lat). Do oceny stanu funkcjonalnego pacjentów wykorzystano zmodyfikowaną skalę Rankina (mRS), do oceny stopnia niepełnosprawności skalę Barthel (BI) oceniającą zakres samodzielności w wykonywaniu codziennych czynności oraz autorski kwestionariusz ankiety.

Wyniki. Stopień niepełnosprawności pacjentów objętych badaniem można określić jako umiarkowany (ocena mRS: ogółem 2,8, kobiety 2,6, mężczyźni 3,1). Rozkłady ocen stopnia niepełnosprawności wskazują na klinicznie istotną różnicę oceny stopnia niepełnosprawności pomiędzy grupą mężczyzn i kobiet. Stan funkcjonalny pacjentów w czynnościach dnia codziennego określono jako średnio-ciężki (BI: ogółem 77,7±18,2, kobiety 76,8±17,2, mężczyźni 79,5±16,6). Kobiety po endoprotezoplastyce stawu biodrowego istotnie statystycznie gorzej oceniają swoją zdolność ubierania i rozbierania się w porównaniu do mężczyzn.

Wnioski. 1. Pacjenci swój stan funkcjonalny oceniają jako umiarkowaną niepełnosprawność. 2. Głównymi problemami w wykonywaniu codziennych czynności są mycie/-kąpiel, wchodzenie i schodzenie po schodach, utrzymanie higieny oraz ubieranie i rozbieranie się. 3. Kobiety oceniają swoją zdolność ubierania i rozbierania gorzej niż mężczyźni. 4. Jako głównych edukatorów pacjenci wskazywali fizjoterapeutów i pielęgniarki.

ICID 1105223
PMID 25041884 - click here to show this article in PubMed
 
FULL TEXT 1474 KB


Related articles
 • in IndexCopernicus™
       Skala Barthel [0 related records]
       assistance [0 related records]
       health education [1 related records]
       functional status [5 related records]
       Rankin Scale [0 related records]
       Barthel index [1 related records]
       Arthroplasty [34 related records]

 • Related articlesin PubMed database
 • in PubMed database [ related records]


 •  

  Copyright © Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  2017
  Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.