Newsletter
Language
Language:
 
News
Archival Issues
Volume 19, 2017
Volume 18, 2016
Volume 17, 2015
Volume 16, 2014
Volume 15, 2013
Volume 14, 2012
Volume 13, 2011
Volume 12, 2010
Volume 11, 2009
Volume 10, 2008
Volume 9, 2007
Volume 8, 2006
Volume 7, 2005
Volume 6, 2004
Volume 5, 2003
Volume 4, 2002
Volume 3, 2001
Volume 2, 2000
Volume 1, 1999
Search
 » 
Journal Abstract
 
Miejscowe podawanie preparatów sterydowych.
Wiesław Tomaszewski, Maciej Materkowski
Ortop Traumatol Rehabil 2014; 16(6):675-677
ICID: 1136569
Article type: Other
IC™ Value: 1.50
Abstract provided by Publisher
 
Naturalne kortykosterydy (KS) są syntetyzowane w korze nadnerczy i włączane w liczne procesy metaboliczne organizmu. Leki sterydowe (steroidowe), dzięki silnym właściwościom przeciwzapalnym i szerokim spektrum działania, są powszechnie stosowane w leczeniu wielu chorób - zarówno ogólnoustrojowych, jak również zlokalizowanych. Glikokortykosterydy są bardzo często podawane miejscowo przez ortopedów, reumatologów i lekarzy innych specjalności, ponieważ dają udowodniony efekt przeciwzapalny i pozwalają na średnio- i długoterminowe uwolnienie pacjenta od dolegliwości bólowych. Celem artykułu jest potwierdzenie skuteczności terapeutycznej sterydoterapii miejscowej, ale jednocześnie zwrócenie uwagi na potencjalne objawy uboczne, które mogą wystąpić na skutek niewłaściwego podania preparatu.

ICID 1136569

DOI 10.5604/15093492.1136569
PMID 25694382 - click here to show this article in PubMed
 
FULL TEXT 318 KB


Related articles
  • in IndexCopernicus™
         preparaty sterydowe [0 related records]

  • Related articlesin PubMed database
  • in PubMed database [ related records]


  •  

    Copyright © Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  2017
    Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.