Newsletter
Language
Language:
 
News
Archival Issues
Volume 19, 2017
Volume 18, 2016
Volume 17, 2015
Volume 16, 2014
Volume 15, 2013
Volume 14, 2012
Volume 13, 2011
Volume 12, 2010
Volume 11, 2009
Volume 10, 2008
Volume 9, 2007
Volume 8, 2006
Volume 7, 2005
Volume 6, 2004
Volume 5, 2003
Volume 4, 2002
Volume 3, 2001
Volume 2, 2000
Volume 1, 1999
Search
 » 
Journal Abstract
 
Is the Use of STABHA™ for Supplementation of Damaged Extracellular Matrix of Soft Tissues in the Musculoskeletal System an Effective Treatment of Acute Injuries and Tendinopathies?
Wiesław Tomaszewski
Ortop Traumatol Rehabil 2015; 17(1):99-104
ICID: 1143547
Article type: Other
IC™ Value: 1.50
Abstract provided by Publisher
 
Wiskosuplementacja, czyli dostawowe podanie kwasu hialuronowego w celu stabilizacji struktury chemicznej i poprawy jakości funkcjonalnej płynu stawowego, jest obecnie powszechnie stosowaną metodą terapeutyczną, której skuteczność, w oparciu o wyniki licznych, opublikowanych badań naukowych, można uznać nie tylko za formę leczenia objawowego, ale także, w dużej mierze, przyczynowego. Natomiast kontrowersyjne może być wykorzystywanie „dostawowego hialuronianu" w leczeniu zmian pourazowych lub zapalnych w obrębie tkanek miękkich narządu ruchu. Nieumiejętne podanie takiej formy leku w okolicę uszkodzonej tkanki miękkiej (ścięgno Achillesa, ścięgna okołostawowe stawu skokowego lub kolanowego, łokieć tenisisty, tendi-nopatia w obrębie stożka mięśni rotatorów i in.) może prowadzić nie tylko do braku uzyskania oczekiwanych efektów leczniczych, ale nawet do nasilenia objawów - z zerwaniem naderwanego ścięgna włącznie.
Rola i znaczenie hialuronianu w naturalnym procesie regeneracji uszkodzonej tkanki miękkiej zostały dowiedzione w sposób jednoznaczny i bezsporny. Kolejne badania naukowe zostały ukierunkowane na wytworzenie formy kwasu hialuronowego, która charakteryzowałaby się większym wpływem i wsparciem procesu regeneracji tkanki miękkiej narządu ruchu po jej ostrym lub przewlekłym urazie, jak również opracowaniu technologii produkcji preparatu leczniczego, który byłby biokompatybilny, skuteczny i dostosowany do leczenia obrażeń więzadeł i ścięgien. Ponadto tego typu lek musiałby być, po podaniu do tkanki, identyfikowany przez organizm podobnie jak naturalnie wytwarzany hialuronian, którego rola w procesie naprawy uszkodzonej tkanki jest niezwykle istotna, rozpoczyna się już na etapie krwawienia, uczestniczy we wszystkich fazach gojenia i została dowiedziona w licznych opracowaniach naukowych. Znaczącym osiągnięciem w tym zakresie okazało się opracowanie w 2008 roku technologii pozyskiwania kwasu hialuronowego znanej jako STABHA™ (skrót nazwy Soft Tissue Adapted Biocompatible Hyaluronic Acid) - biokompatybilnego kwasu hialuronowego dostosowanego do tkanek miękkich.
Skuteczność terapeutyczną preparatów zawierających STABHA™ udokumentowano w wielu badaniach klinicznych u pacjentów leczonych z powodu powszechnie występujących chorób i obrażeń narządu ruchu, takich jak skręcenie stawu skokowo-goleniowego, tzw. łokieć tenisisty czy tendinopatia stożka mięśni rotatorów barku. W artykule, na podstawie dostępnej literatury i własnych doświadczeń klinicznych autorów, dokonano analizy skuteczności terapeutycznej preparatów zawierających STABHA™ w leczeniu ostrych i przewlekłych obrażeń tkanek miękkich narządu ruchu, co umożliwi czytelnikowi podjęcie decyzji odnośnie do zastosowania tej formy leczenia w praktyce klinicznej.

ICID 1143547

DOI 10.5604/15093492.1143547
PMID 25759160 - click here to show this article in PubMed
 
FULL TEXT 81 KB


Related articles
 • in IndexCopernicus™
       STABHA™ [0 related records]
       kwas hialuronowy [1 related records]
       macierz zewnątrzkomórkowa [1 related records]

 • Related articlesin PubMed database
 • in PubMed database [ related records]


 •  

  Copyright © Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  2017
  Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.