Newsletter
Language
Language:
 
News
Archival Issues
Volume 19, 2017
Volume 18, 2016
Volume 17, 2015
Volume 16, 2014
Volume 15, 2013
Volume 14, 2012
Volume 13, 2011
Volume 12, 2010
Volume 11, 2009
Volume 10, 2008
Volume 9, 2007
Volume 8, 2006
Volume 7, 2005
Volume 6, 2004
Volume 5, 2003
Volume 4, 2002
Volume 3, 2001
Volume 2, 2000
Volume 1, 1999
Search
 » 
Journal Abstract
 
Leki miorelaksacyjne - aktualna pozycja w leczeniu stanów pastycznych w ortopedii
Małgorzata Zygmunt, Jacek Sapa
Ortop Traumatol Rehabil 2015; 17(4):423-430
ICID: 1173500
Article type: Other
IC™ Value: 1.50
Abstract provided by Publisher
 
Stany napięcia mięśniowego często współtowarzyszą objawom bólowym w różnych jednostkach chorobowych ortopedyczno-neurologicznych. W celu opanowania tego bolesnego objawu chorobowego, oprócz leków przeciwbólowych, istotne znaczenie ma terapia uzupełniająca z wykorzystaniem tzw. leków miorelaksujących- rozluźniających mięśnie szkieletowe. Dostępne w obrocie farmaceutycznym miorelaksanty, tłumią impulsację ruchową za pośrednictwem różnych mechanizmów działania. Należą do nich takie leki jak: tyzanidyna, toksyna botulinowa, baklofen, tolperyzon, metokarbamol. Skojarzenie miorelaksantów z analgetykami znacznie poprawia skuteczność leczenia oraz pozwala na zmniejszenie dawek stosowanych leków.

ICID 1173500

DOI 10.5604/15093492.1173500
PMID 26468180 - click here to show this article in PubMed
 
FULL TEXT 596 KB


Related articles
 • in IndexCopernicus™
       leki miorelaksujące [0 related records]
       ból kręgosłupa [1 related records]
       wzmożone napięcie mięśniowe [1 related records]

 • Related articlesin PubMed database
 • in PubMed database [ related records]


 •  

  Copyright © Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  2017
  Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.