Newsletter
Language
Language:
 
News
Archival Issues
Volume 19, 2017
Volume 18, 2016
Volume 17, 2015
Volume 16, 2014
Volume 15, 2013
Volume 14, 2012
Volume 13, 2011
Volume 12, 2010
Volume 11, 2009
Volume 10, 2008
Volume 9, 2007
Volume 8, 2006
Volume 7, 2005
Volume 6, 2004
Volume 5, 2003
Volume 4, 2002
Volume 3, 2001
Volume 2, 2000
Volume 1, 1999
Search
 » 
Journal Abstract
 
Wyniki leczenia operacyjnego neuropatii nerwu łokciowego po przebytym w dzieciństwie złamaniu części bocznej kłykcia kości ramiennej

Marta Tarczyńska, Robert Kołodziej, Jacek Gągała
Ortop Traumatol Rehabil 2007; 9(1):75-81
ICID: 473688
Article type: Original article
IC™ Value: 7.12
Abstract provided by Publisher
 
Wstęp
Złamania części bocznej kłykcia kości ramiennej u dzieci są często nierozpoznane lub nieprawidłowo leczone. Odlegle powodują one liczne powikłania.
Cel
Celem pracy jest ocena wyników leczenia neuropatii nerwu łokciowego w rowku nerwu łokciowego kości ramiennej po przebytym w dzieciństwie złamaniu części bocznej kłykcia.
Materiał
Materiał obejmuje 12 chorych w wieku od 28 do 58 lat. Do urazu łokcia doszło w wieku od 2 do 14 roku życia. Średnio po 30 latach od urazu odnotowano radiologiczne objawy artrozy stawu łokciowego, której towarzyszyła deformacja koślawa, ograniczenie zakresu ruchów i objawy neuropatii nerwu łokciowego.
Chorzy adoptowali się do pourazowej deformacji osi i ograniczenia zakresu ruchów stawu łokciowego, powodem leczenia operacyjnego była neuropatia nerwu łokciowego. U wszystkich chorych wykonano transpozycję nerwu łokciowego ku przodowi. Czas obserwacji po zabiegu operacyjnym wynosił od 4 do 23 lat.
Wyniki i wnioski
Odległym skutkiem złamań części bocznej kłykcia kości ramiennej przebytych w dzieciństwie jest deformacja koślawa łokcia, artroza stawu i neuropatia nerwu łokciowego. Transpozycja nerwu zmniejsza lub uwalnia pacjentów od objawów uciskowych nerwu z tego poziomu.

ICID 473688
PMID 17514178 - click here to show this article in PubMed
 
FULL TEXT 643 KB


Related articles
 • in IndexCopernicus™
       nerve transposition [1 related records]
       complications [209 related records]
       upper limb injuries [1 related records]

 • Related articlesin PubMed database
 • in PubMed database [ related records]


 •  

  Copyright © Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  2017
  Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.