Newsletter
Language
Language:
 
News
Archival Issues
Volume 19, 2017
Volume 18, 2016
Volume 17, 2015
Volume 16, 2014
Volume 15, 2013
Volume 14, 2012
Volume 13, 2011
Volume 12, 2010
Volume 11, 2009
Volume 10, 2008
Volume 9, 2007
Volume 8, 2006
Volume 7, 2005
Volume 6, 2004
Volume 5, 2003
Volume 4, 2002
Volume 3, 2001
Volume 2, 2000
Volume 1, 1999
Search
 » 
Editorial Staff
 

Dariusz Białoszewski, Warszawa, Poland, naczelny.otr@medsport.pl
Redaktor Naczelny / Editor-in-Chief

Jarosław Czubak, Warszawa, Poland
Zastępca Redaktora Naczelnego / Deputy Editor-in-Chief

Avi Ohry, Tel Aviv, Israel
Zastępca Redaktora Naczelnego / Deputy Editor-in-Chief

dr hab. n. med. Wojciech Glinkowski
prof. nadzw. dr hab. med. Ireneusz Kotela
Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska
dr n. med. Szymon Pietrzak
Redaktorzy Tematyczni / Feature Editors

Janusz Sierdziński
Redaktor Statystyczny / Statistical Editor

Jolanta Grzenda
Redaktor Językowy ds. Języka Polskiego / Editor for Polish Language

Bruce Duncan MacQueen
Redaktor Językowy ds. Języka Angielskiego / Editor for English Language

Mariusz Górnicz
Konsultant ds. Językowych / Language Consultant

Maria Pąchalska
Koordynator Naukowy ds. Współpracy z Zagranicą / Scientific Coordinator for International Cooperation

Agnieszka Uroda
Kierownik Działu Reklamy / Advertising Manager

Jerzy Narloch
Redaktor Internetowy / Internet Editor

Wojciech Sikorzak
Redaktor Techniczny / Technical Editor

Beata Popielarz-Miziołek
Kierownik Działu Prenumeraty / Subscriptions Manager

dr n. o zdr. Anna Hadamus , anna.slupik@medsport.pl
Asystent Redaktora Naczelnego / Editor-in-Chief's Assistant

 

Redakcja / Wydawca

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA
ul. Jagiellońska 1/17, 03-721 Warszawa (miejsce wykonywania działalności
– Al. St. Zjednoczonych 72 lok.176, wejście E, 04-036 Warszawa),
Tel.: (22) 405 42 72, tel./fax (22) 834-67-72
e-mail: nauka@medsport.pl, sekretariat@medsport.pl, www.fundacja-arsmedica.pl
Współpraca wydawnicza: Agencja Wydawnicza MEDSPORTPRESS Sp. z o.o.

Strona internetowa: www.ortopedia.com.pl
e-mail: naczelny.otr@interia.pl, anna.slupik@medsport.pl

 


Copyright © Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  2017
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.