Newsletter
Language
Language:
 
News
Archival Issues
Volume 19, 2017
Volume 18, 2016
Volume 17, 2015
Volume 16, 2014
Volume 15, 2013
Volume 14, 2012
Volume 13, 2011
Volume 12, 2010
Volume 11, 2009
Volume 10, 2008
Volume 9, 2007
Volume 8, 2006
Volume 7, 2005
Volume 6, 2004
Volume 5, 2003
Volume 4, 2002
Volume 3, 2001
Volume 2, 2000
Volume 1, 1999
Search
 » 
Article statistics
 
Wyniki leczenia ubytków chrząstki stawu kolanowego z użyciem mezenchymalnych komórek macierzystych krwi.
Jan   Skowroński , Marcin   Rutka, Rafał   Skowroński
Ortopedia, traumatologia, rehabilitacja 2012; 14(6):569-577
ICID: 1012404
Abstract total views: 1057
Full text total downloads: 698
Maximum downloads: 43 2015.07
Minimum downloads: 1 2014.05
Average monthly downloads: 12.03


Copyright © Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  2017
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.