Newsletter
Language
Language:
 
News
Archival Issues
Volume 19, 2017
Volume 18, 2016
Volume 17, 2015
Volume 16, 2014
Volume 15, 2013
Volume 14, 2012
Volume 13, 2011
Volume 12, 2010
Volume 11, 2009
Volume 10, 2008
Volume 9, 2007
Volume 8, 2006
Volume 7, 2005
Volume 6, 2004
Volume 5, 2003
Volume 4, 2002
Volume 3, 2001
Volume 2, 2000
Volume 1, 1999
Search
 » 
Article statistics
 
Komentarz do artykułu A. Boszczyka i wsp. "Tłumaczenie, adaptacja kulturowa i walidacja polskojęzycznej wersji kwestionariusza Foot and Ankle Outcomes Questionnaire”
Przemysław Tomasz  Paradowski, Dariusz  Witoński
Ortop Traumatol Rehabil 2015; 17(6):641-645
ICID: 1193803
Abstract total views: 662
Full text total downloads: 550
Maximum downloads: 81 2016.03
Minimum downloads: 4 2017.08
Average monthly downloads: 28.95


Copyright © Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja  2017
Page created by Index Copernicus Ltd. All Rights reserved.